Advokátní kancelář

Mgr. Miroslav Sládek

Profil advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Mgr.Miroslava Sládka poskytuje právní služby podnikatelským subjektům i nepodnikatelům.

Právní služby poskytujeme v různých odvětvích práva, zejména v:

Při poskytování právních služeb zachováváme individuální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti. Přitom vždy klademe důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.