Advokátní kancelář

Mgr. Miroslav Sládek

Občanské právo

 • sepisování smluv a dohod
 • zastupování před soudy včetně exekučního řízení
 • zastupování při mimosoudním řešení sporů
 • právní služby v oblasti nemovitostí, včetně zastupování před katastrálním úřadem (převody nemovitostí, nájem, věcná břemena, zástavní práva, vydržení)
 • právní služby ve věcech majetkových, spoluvlastnických vztahů a společného jmění manželů
 • právní služby ve věcech náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • právní služby v dědických věcech
 • právní služby ve věcech spotřebitelů
 • právní služby ve věcech sousedských vztahů
 • právní služby ve věcech autorských práv
 • porady a konzultace v občanskoprávních věcech