Advokátní kancelář

Mgr. Miroslav Sládek

Ceny služeb advokátní kanceláře

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Tato odměna může být sjednaná jako:

 • časová odměna
  podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby
 • pevná odměna
  za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
 • paušální odměna
  za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem
 • odměna za úkon
  podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
 • odměna podle hodnoty věci
  která je předmětem poskytované právní služby
 • podílová odměna
  podle výsledku sporu

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny advokátním tarifem (pdf), (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.) (pdf).