Advokátní kancelář

Mgr. Miroslav Sládek

Obchodní právo

  • Smluvní agenda - příprava a zpracování smluvních dokumentů, právní posouzení návrhů smluv
  • Zakládání obchodních společností a družstev a jejich změny včetně zastupování v řízení před obchodním rejstříkem
  • Komplexní vedení právní agendy podnikatelů - společností i fyzických osob
  • Zastupování před soudy a rozhodci ve sporech z obchodněprávních vztahů vč. exekučního řízení
  • Zastupování při mimosoudním řešení obchodněprávních sporů
  • Právní rozbory
  • Směnečná agenda - sepis směnek, návrhy na vydání směnečného platebního rozkazu, námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, převody směnek
  • Porady a konzultace ve věcech obchodního práva